معرفی طرح های امتیازی و انواع پاداش های نقدی باشگاه مخاطبان نگاه

   1392/02/08

طرح امتیازی باشگاه اینترنتی مخاطبان نگاه به دو بخش امتیازهای اصلی و امتیازهای فرعی تفکیک می شود.

جدول امتیازهای اصلی

ردیف

عنوان امتیاز

امتیاز پایه

کیفیت طلایی

کیفیت نقره ای

کیفیت برنزی

سقف امتیاز در ماه

1

آثار ویدئویی منتشر شده

3

100%

50%

30%

30

2

آثار عکس منتشر شده

2

100%

50%

30%

10

3

آثار صوتی منتشر شده

1

100%

50%

30%

10

جدول امتیازهای فرعی

ردیف

عنوان امتیاز

شرایط امتیاز

سقف امتیاز در ماه

1

دعوت از دوستان

به ازای هر دوست 5/0 امتیاز

20

2

بازدید از آثار شما

به ازای هر 200 بازديد برای هر اثر یک بار در ماه 1 امتیاز

5

3

نمره کسب شده آثار شما

به ازای نمره 85  به بالا برای هر اثر 2 امتیاز

4

4

روز تولد

10  امتیاز در سال

ـــ

5

مسابقات

نفر برتر، 10 امتیاز، نفر دوم 5 امتیاز و نفر سوم 3 امتیاز

ـــ

انواع پاداش ها

ردیف

عنوان پاداش

ارزش پاداش

1

کسب 100 امتیاز

1.000.000 ریال

2

کسب 200 امتیاز

2.500.000 ریال

3

کسب 300 امتیاز

5.000.000 ریال